Stop affolkeskolen før AI gør det

Kronikker og debatindlæg om affolkning

Stop affolkeskolen, før AI gør det
Sendt til Weekendavisen 2.10.2023, afvist

Regeringen vil snart fremlægge en plan for endnu et lapperi af vores såkaldte ’folkeskole’. Som nok stadig forbliver en udelt enhedsskole efter sovjetisk model, til trods for at resten af verden naturligvis har en todelt skole opkaldt efter, hvem der faktisk går der, børn i primærskolen og unge i sekundærskolen. En intelligent opdeling, da børn og unge stiller forskellige spørgsmål.

Børn får deres nysgerrighed på deres omverden mættet af fængende fortællinger fortalt af primærskolens trygge og varme hønemor-lærere, som kun underviser én klase og derfor hurtigt får blik for barnets individualitet. Og den unge er nysgerrig på sig selv og sit talent: ”Hvem er jeg og hvad kan jeg?”.

Et identitetsarbejde, som sekundærskolen naturligvis bør støtte med daglige lektier i selvvalgte boglige og praktiske halvårshold med en mester-lærer, som kun underviser i sin spidskompetence, og som roser den unge med et ’godt job, du har talent’, eller med et ’godt forsøg, du har mod til at prøve kræfter med noget ukendt, så du finder snart dit talent’.

Netop sådan behandles de unge i det teknologiførende Nordamerika, der netop har de individ-rettede skoler, som anbefales i OECD’s ’Learning Framework 2030, hvori det hedder, at fremtidens skole skal ”forpligte sig til at hjælpe den unge med at udvikle sig til en hel person, der kan udnytte sit potentiale og bidrage til at forme en fælles fremtid. For at gøre den unge til aktør skal skolen anerkende den unges individualitet.”
Derimod lapper Danmark videre på Napoleonstidens institutions-rettede skole, som oprindeligt havde en grundskole til landbrug, en mellemskole til handel og kontor, og et universitet med tilhørende gymnasium til embedsmænd. Og med tilhørende optagelsesprøver.

Efter utallige lapperier er dette nu blevet til et dumpefri skolesystem. Hvor man kan bestå afgangsprøven i matematik ved blot at regne 16%. Og hvor stavnsbånd til årgangens fælles skema medfører tvangsklasser med ti veldokumenterede plager: støj, mobning, fravær, bundkarakterer, snyd, druk, flugt til privatskoler, vikarer, mistrivsel. Samt et for lavt fødselstal, da drenge er to år bagud i udvikling. Og som med 1½ barn per kvinde betyder 1 barn i næste generation, altså en halvering på 50 år, svarende til, at der årligt forsvinder 60.000 hænder fra arbejdsmarkedet, eller ca. 1.000 hver uge.
Vil folkestyret virkeligt lappe videre på en folkeskole, der producerer affolkning? samt bundkarakterer? Det vil fremtidens kunstige intelligens, AI, hurtigt få stoppet.

Reefrencer:

OECD Learning Framework 2030 https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

YouTube video af Allan Tarp: Linjeopdelt eller blokopdelt skole https://www.youtube.com/watch?v=zQNn1nCOuss

EU og naturen og vores intelligens uddør ikke med en fælles EU-skole, individ-rettet som i USA“, https://www.youtube.com/watch?v=_h7cxXZiReI