Todelt folkeskole for børn og unge

FÆLLES grundskole for BØRN
HOLDOPDELT mellemskole for UNGE som en §25a HIGHSKOLE
Folkeskoleloven § 25 a: “Undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.”

 • Barneskole 0-6: Ny hønemor hvert år fra 0-3. Så to faste lærere i sprog&samfund og matematik&natur
 • Mellemskole 7-10: Personlig talentafprøvning og -udvikling. Daglige lektier i selvvalgte boglige eller praktiske halvårshold med enkeltfagslærere
 • Fokus på republikkens holdopdelte oplysning fremfor enevældens linieopdelte dannelse
 • Inspireret af den nordamerikanske tvangsklassefri highskole
 • Uden tvangsklasser forsvinder også støj, mobning, fravær, bundkarakterer, mm.
 • Ekstra årlige mia.-indtægter til staten
Problemer
Løsninger  
Anbefaling
 • Nedsæt en OECD-ledet skolingskommission
  til at globalisere dansk uddannelse fra top til bund
 • Opdel folkeskolen i en primærskole for børn
  og en holdopdelt sekundærskole for unge
 • Opdel fagene i halvårshold
 • Opdel universitetet i et 2årigt diplom-college,
  et 4årigt bachelor-college og en graduate school
 • Mail: AlTarp@gmail.com

Gratis foredrag