Todelt folkeskole for børn og unge

FÆLLES grundskole for BØRN
HOLDOPDELT mellemskole for UNGE som en §25a HIGHSKOLE
Folkeskoleloven § 25 a: “Undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.”

Individ-rettet og Talent-udviklende 2030 skole

Quit tvangsklasserNej tak til TVANGSKLASSER fra 7. klasse, facebook

Giv nu drengene en chance – så hver anden er ingeniør som 22årig
Debatindlæg om skolen 2000-2021 
Dannelsesskolen som fængsital
YouTube video: Linieopdelt eller blokopdelt skole
YouTube video: Quit tvangsklasser
Regning og matematik i 200 år
Gymnasie-degnens vise
Tvangsklassens 10 plager
Videnskapital til alle, giv drengene en chance

Stop lapperi, tænk ud af boksen

Kommer kommissionerne snart?

Har EU en affolkningspolitik? Minikronik, YouTUbe, Slides

e-bøger: Enhedsskole-skandalen 1975-2025, fra stamklasse-stavnsbånd til selvvalgte halvårshold, og MateMatik-skandalen, MateMatisme kvæler barnets eget talsprog. 

OECD: OECD Learning Framework 2030, og Improving Schools in Sweden, an OECD Perspective.

 • Barneskole 0-6: Ny hønemor hvert år fra 0-3. Så to faste lærere i sprog&samfund og matematik&natur
 • Mellemskole 7-10: Personlig talentafprøvning og -udvikling. Daglige lektier i selvvalgte boglige eller praktiske halvårshold med enkeltfagslærere
 • Fokus på republikkens holdopdelte oplysning fremfor enevældens linieopdelte dannelse
 • Inspireret af den nordamerikanske tvangsklassefri highskole
 • Uden tvangsklasser forsvinder også støj, mobning, fravær, bundkarakterer, mm.
 • Ekstra årlige mia.-indtægter til staten
Problemer
Løsninger  
Anbefaling
 • Nedsæt en OECD-ledet skolingskommission
  til at globalisere dansk uddannelse fra top til bund
 • Opdel folkeskolen i en primærskole for børn
  og en holdopdelt sekundærskole for unge
 • Opdel fagene i halvårshold
 • Opdel universitetet i et 2årigt diplom-college,
  et 4årigt bachelor-college og en graduate school
 • Mail: AlTarp@gmail.com

Gratis foredrag