Grundskole for børn

Fælles grundskole for børn: Guidet omverdensoplysning

På den fælles grundskole for klasserne 0-6 opbygger børnene omverdenskendskab guidet af oplyste lærere. Skolen er opbygget efter enkle principper for at øge læring og mindske administration. Omverdenen er opdelt i fire fagområder: sprog og samfund, matematik og natur. Desuden har alle klasser en daglig blok med musik, motion og kreativitet.

I klasserne 0-3 specialiserer lærerne sig i ét bestemt klassetrin, hvor de guider alle fire fagområder. Dvs. klasserne skifter lærer årligt. Klasserne bor fast i eget lokale. Findes der flere klasser på samme klassetrin, kan disse sammensættes på ny måde ved skoleårets begyndelse.

I klasserne 4-6 specialiserer lærerne sig i ét af fagområderne dansk&engelsk, samfund og matematik&natur. I klasse 5-6 indføres to matematikspor, normalsporet A og ekspressporet B sammen med kvartalsopdeling, så der kan skiftes fra ekspressporet til normalsporet 3 gange årligt. A og B dækker samme fagområde, men B går mere i dybden. Klasserne 4-6 har samme daglige skema med fire forskellige lærere, som følger klassen i tre år, på nær hvis man vælger matematik B. Nu bor lærerne i faste lokaler medens eleverne vandrer.

En fælles grundskole omfatter 10 lokaler, 10 lærere, en pædagog og en viceinspektør. To lærere står for musik, motion og kreativitet, den ene har klasserne 0-3, den anden klasserne 4-6. Pædagogen er støttelærer i klasserne 0-3. På lokale skoler findes en viceinspektør, som har en enkelt klasse, og som sammen med en anden lærer står for IT, bibliotek og laboratorium. På centrale skoler med parallel­klasser findes desuden en inspektør for denne og for omliggende lokalskoler. Administrationen er enkel, da alle skemaer er lagt på forhånd og er de samme år for år.

Om fredagen afbrydes det daglige skema af et tværfagligt tema. Flere temadage kan samles til temauger.

I august er det normale skema afløst af projektforløb, hvor ikke-deltagende lærere har mulighed for videre­uddannelse, som evt. kan fortsætte på Internettet.

Pædagogiske principper: Først gribe, så begribe. Daglige lektier i alle fag giver god læring. Fængslende fortællinger.

I klasse 7 skifter alle fra den lokale fælles grundskole for børn til en central blokopdelt mellemskole for unge.