2-årigt købstads-college

Et blokopdelt 2årigt købstadscollege er inspireret af det amerikanske Community College.

Det tilbyder kvartalsblokke med både teoretisk og praktisk indhold.

Det afsluttes med en diplomgrad, som kan være

  • en kompetencegrad: Truckfører, buschaffeur, SOSU, sekretær, mm.
  • en faglært grad: Tømrer, smed, elektriker, mm.
  • en teoretisk basis, som kan viderudbygges på et 4årigt regions-college

Eksempler på et amerikansk community college:

Et blokopdelt 2årigt købstadscollege kan f.eks. opstå på følgende måde:

  • Integration af STX, HTX, HHX, HF, HG og lærlingsuddanelser til et købstadscampus
  • Fokus på fagniveauerne A og A+
  • Opdeling af fagområder i kvartalsblokke