Skole-Miraklet 2030

Skole-Miraklet 2030
Individrettet og intelligent
e-bog af Allan Tarp. kr. 65,- (45,- som Saxo-medlem)
www.MidSummer.dk

FORORD
Skal skolen betjene individer eller institutioner?
Institutioner, siger det institutionstunge Europa. Individer siger det institutionslette Nordamerika.
Men hvad siger OECD, den internationale organisation for økonomisk samarbejde og udvikling?
I OECDs Learning Framework 2030 hedder det, at fremtidens skole skal ”forpligte sig til at hjælpe den unge med at udvikle sig til en hel person, der kan udnytte sit potentiale og bidrage til at forme en fælles fremtid. For at gøre den unge til aktør skal skolen anerkende den unges individualitet.”
Men hvad er forskellen på de to skoleformer? Og er det muligt at omstille en institutionsrettet skole til en individrettet? Og hvorfor gøre det?
Individer har både egne og fælles mål, og opretter derfor fælles institutioner med ansatte til at arbejde mod de fælles mål, som individerne ikke selv har tid til. Men de ansatte fristes let til at foretage det, sociologien kalder en målforskydning, hvor deres fortsatte ansættelse bliver vigtigere end at nå målet, hvor de jo også risikerer at miste ansættelsen. Så jo flere vanskeligheder på vejen mod målet, man kan finde eller opfinde, jo længere tid vil der gå, og jo flere ansatte er der brug for. Som så naturligvis skal være kvalificerede til ansættelse. I et institutions-tungt samfund er skolen for de unge derfor linjeopdelt og rettet mod ansættelse i en offentlig eller privat institution.
Men en linjeopdelt skole medfører stavnsbånd til årgangen og til stamklassens fællesskema, og kan derfor opleves som tvang af de unge, hvis nysgerrighed i stedet er rettet mod dem selv og deres eget identitetsarbejde, ”Hvem er jeg, hvad kan jeg?”. Hvilket kan føre til tvangsklasser med ti veldokumenterede plager:
<fortsættes i e-bogen>

INDHOLD
En individrettet talentudviklende 2030-skole 1
Fordele og ulemper ved udelte og opdelte skoler 4
2030 skoler med trygge nysgerrige børn og talentudviklende oplyste unge 6
TRYKTE KRONIKKER 9
Giv de unge deres egen skole 9
Drop matematik og genindfør regning 11
Læreruddannelsens fem kapitalbrølere 13
Bevisgale matematiklærere på afveje 15
Vi skal gentænke hele skolesystemet 17
Videnskapital til alle – eller Marximalstat 19
Tvangsskolens 10 plager står i vejen for fremtidens folkeskole 21
Naturligvis flygter lærerne væk fra folkeskolen 23
IKKE TRYKTE KRONIKKER 25
Afhumboldtificer universitetet og dets gymnasium 25
Humboldt-universitetet, Berlins mest effektive udryddelsesmaskine 27
Læreruddannelsens fem kapitalbrølere 30
Det danske Humboldt-universitet er blevet livsfarligt 32
Arbejdskraftmanglen skyldes uddannelsessvigt 34
Nedsæt en skolings-kommission nu 36
Skoleafbrænding 38
Det danske Humboldt-gymnasium i verdensklasse – hvordan? 40
Marxismen kvalte demokratiet i 1968 42
Har universiteterne lært af komiske Ali 45
Foucault og matematiksvaghed 47
Når engle bliver dæmoner 49
Mellemskole i stedet for skolelukning 51
Har Humboldt-universitetet en fremtid 54
Europa er stadig besat af Tyskland 57
Folkeskolens afløser: Den blokopdelte talentskole 59
Bør en blokopdelt talentskole afløse folkeskolen? 61
Folkeskolens fem fatale fejl 63
En ædru skolegenopretningsplan 2020 65
Republikkens skoleform nu 68
Drenge – ingeniører eller bistandsslaver 72
Unge er ikke børn mere 74
Sociologen Kierkegaard 76
Sådan får Europa comeback 78
Fra matematismus til matematik 80
Katolsk matematik, og protestantisk 82
Med pligten kommer lysten til erhverv 83
Giv drengene en chance – afskaf årgangstvang fra 7. klasse 85
Matematik, banalitet eller ondskab 87
Hvem afskaffer tvangsklasserne, OECD eller regionerne 91
Dannelsesskolen som et fængsital 94
Borgerlige bør bevare begavelse, beboelse og befolkning 96
Dannelseskorstog skaber skolekrig, som kan hindres af en OECD-ledet skolekommission 98
Folkeskolens institutionaliserede talentmassakre 101
Regionsrådsvalget er en hån mod demokratiet 103
Drop dog munkematematikken og dens mundtlige eksamen 105
Da grammatikken invaderede matematikken 107
Fra sort til grøn skole 109
Før Europa dør af en overdosis af institutioner 111
Regnemodeller, fakta eller fiktion 112
Normal afstand og hygiejne, og lidt kortere tid 114
Giv dog de unge lov til at dumpe 116
Fem skandaler stoppet med tre indgreb og to kommissioner 118
Matematik-skandalen: Skolens matematisme berøver barnet dets tal-sprog og talsans 120
Afskaf den dumpefri skole og genindfør bededagsferien 122
Lad OECD hindre at også den femte skolereform mislykkes 124
Sverige havde ret: immunitet i stedet for nedlukninger 126
Amerikansk highskole nu, ellers uddør vi 128
Kommer kommissionerne snart? 130
Alle skolens problemer forsvinder med en amerikansk highskole 131
Ingen lytter til den, der er på vej ud 133
EU og naturen og vores intelligens uddør ikke med en fælles EU-skole, individ-rettet som i USA 135
Stop affolkningen: Fra en udelt institutions-rettet til en todelt individ-rettet skole 138
Stop affolkeskolen, før AI gør det 141
Giv børnene en hønemor de første år og en unge-klasse de sidste år 142
Skolereform eller skolelapperi 142
Linjeopdelt eller holdopdelt skole? 145
Mellemskolen 147