College for voksne

Blokopdelte colleges: 2årig diplomgrad og 4årig bachelorgrad

Efter mellemskolen er der to muligheder.

De højeste karakterer kan gå videre på et linjeopdelt gymnasium, som er forskole til det linjeopdelte universitet.

Eller alle kan gå videre på et blokopdelt tertiært college efter international standard, som forventes indført i forbindelse med en globalisering af det danske skolesystem.

Det kan være et lokalt toårigt købstads-college, som tilbyder blokke på niveauerne A og A+, og som afsluttes med en diplomgrad, som fører til en praktisk eller teoretisk kort videregående eksamen, der senere kan suppleres med nye blokke til en fireårig bachelorgrad på et regionalt fireårigt regions-college.

Eller det kan være et centralt fireårigt regions-college, som tilbyder blokke som er kompatible med den internationale collegenorm, og som afsluttes med en bachelorgrad, som fører direkte til arbejde. Blokopbygningen letter supllering med nye blokke i tilfælde af jobskifte eller arbejdsmangel.

De store universiteter omdannes til graduate schools, som alene tilbyder master- og doktorgrader.