College for voksne

Holdopdelte colleges: 2årig diplomgrad og 4årig bachelorgrad

Efter mellemskolen er der to muligheder.

De højeste karakterer kan gå videre på et linjeopdelt gymnasium, som er forskole til det linjeopdelte universitet.

Eller alle kan gå videre på et holdopdelt tertiært college efter international standard, som forventes indført i forbindelse med en globalisering af det danske skolesystem.

Det kan være et lokalt toårigt købstads-college, som tilbyder hold på niveauerne A og A+, og som afsluttes med en diplomgrad, som fører til en praktisk eller teoretisk kort videregående eksamen, der senere kan suppleres med nye hold til en fireårig bachelorgrad på et regionalt fireårigt regions-college.

Eller det kan være et centralt fireårigt regions-college, som tilbyder hold som er kompatible med den internationale collegenorm, og som afsluttes med en bachelorgrad, som fører direkte til arbejde. Holdopbygningen letter supllering med nye hold i tilfælde af jobskifte eller arbejdsmangel.

De store universiteter omdannes til graduate schools, som alene tilbyder master- og doktorgrader.