Djursby grundskole

Djursby Grundskole: Fælles grundskole for børn

En fælles grundskole for klasse 0-6 kan opbygges efter enkle principper, hvilket øger læring og mindsker administration. Omverdenen er opdelt i fire fagområder: sprog og samfund, matematik og natur. Desuden har alle klasser en daglig blok med musik, motion og kreativitet.

I august er det normale skema afløst af projektforløb, hvor ikke-deltagende lærere har mulighed for videreuddannelse, som evt. kan fortsætte på Internettet.

Pædagogiske principper: Først gribe, så begribe. Daglige lektier i alle fag giver god læring. Fængslende fortælling.

Djursby Grundskole er en lokal skole med kun én klasse pr. årgang.

Indrettet som blokopdelt skole giver øget læring for et mindre budget.

Blokopdeling fjerner begrundelsen for at nedlægge lokale småskoler.