Skolereform 2020

Hent Oplæg til en skolereform

NATURFAG 2020, MATEMATIK 2020, ØKONOMIFAG 2020
En postmoderne fortælling om skjult anderledeshed i den moderne naturvidenskabs- og matematikundervisning
Redigeret besvarelse af prisopgaven “Naturvidenskab, dannelse og kompetence” udskrevet af Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik

Indhold

1. Forord

2. Skolen 2020, en læseplansarkitektkonkurrence ………………………………………………….. 2

3. Omdannelse, skolefag og læring i det postmoderne …………………………………………… 4

4. Matematik Fællesfag ………………………………………………………………………………………… 14

5. Matematik Tilvalgsfag ………………………………………………………………………………………. 17

6. Naturfag …………………………………………………………………………………………………………… 20

7. Økonomifag ……………………………………………………………………………………………………… 23

8. Naturfag: Fortællingen om Naturvidenskaben – eller fortællinger om naturen? …. 25

9. Kvantitativ kompetence i gymnasiet, et debatindlæg …………………………………………. 30

10. Interview med en læseplansarkitekt ………………………………………………………………… 33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *