Fag

I klasse 0-3 er omverdenen opdelt i hovedfagområderne dansk&samfund og matematik&natur. Læreren varetager begge hovedområder.

I klasse 4-6 opdeles omverdenen i fagområderne dansk&engelsk, samfund og matematik&natur.

Alle klasser har en daglig blok med musik, motion og kreativitet.

Alle ugens dage er ens pånær fredag, hvor der afholdes en tværgående temadag. Flere temadage kan opsamles til en temauge.

D&S Dansk og samfund
M&N Matematik og natur
M&K Musik, motion & kreativitet
S Samfund i tid og rum
D&E Dansk & engelsk
IT, LIB&LAB IT, bibliotek og laboratorium
tema Temadag for klasse 0-3
TEMA Temadag for klasse 4-6