OvenOverAlting

I skoleåret 1993-94 opførtes på Grenaa Gymnasium musicalen Hair. Det blev en af de helt store skolekomedier i gymnasiets højloftede festsal. Så året efter meldte der sig over 100 interesserede til skolekomedien. En opgave, som kun kunne løses, ved at vi selv skrev et stykke. En gammel drøm vågnede i mig, at få lov til at fortælle oprørets historie gennem tiderne.

Da den romerske kejser tror han er Gud, må de kristne protestere. Da kirken tror, den har patent på Guds vilje og kan velsigne enevældige konger, må borgerskabet protestere og forlange frihed, lighed og broderskab. Da borgerskabet tror, man kan have frihed uden lighed og broderskab, må arbejderklassen protestere. Da latinskolen tror, den har patent på vor begrebsverden, må de unge protestere og kræve frihed og lighed også på begrebsområdet. Da velfærdssamfundets tilbedelse af produktiviteten går over gevind, må naturen gøre oprør og forlange, at produktionen bliver bæredygtig.

Manuskriptet findes her.