Foretræde for folketingsudvalg

Foretræde for Folketingets Børne og Undervisningsudvalg BUU september 2023

Anmodning: Stop affolkningen med en individ-rettet skole

YouTube video.

En skolingskommission ledet af OECD skal nytænke dansk skoling hele vejen fra førskole til forskerskole byggende på OECD’s Learning Framework 2030, hvori det hedder, at fremtidens skole skal ”forpligte sig til at hjælpe den unge med at udvikle sig til en hel person, der kan udnytte sit potentiale og bidrage til at forme en fælles fremtid. For at gøre den unge til aktør skal skolen anerkende den unges individualitet.”. Det gør de unge selvhjulpne. Modsat har Europas skoler stavnsbånd til årgangens stamklasser, der er rettet mod de institutioner, som visner på grund af arbejdskraftmanglen, som skyldes det lave fødselstal, som den institutions-rettede skole er skyld i, fordi den ikke gør de unge selvhjulpne, men afhængige af stadigt flere velfærds-institutioner.