Dreng til ingeniør

Problem
Verden skriger på ingeniører – men adgangsvejen, gymnasial matematik, har rekordhøj dumpeprocent.
Potentielt kan hver anden dreng være ingeniør som 22årig, men to ting står i vejen:

  • Drenge tvinges til at gå i klasse med jævnaldrende piger, som mentalt er to år ældre
  • Den fjerde og sidste regneart, calculus, udskydes til gymnasiet, til trods for at den let kan læres tidligere
  • Gymnasiet gør calculus unødvendig svært ved at ombytte integral- og differentilaregning

Løsning
En fireårig dreng-til-ingeniør skole fra 7.-10. klasse, hvorfra man kan gå direkte videre til en ingeniørskole, i indlandet eller i udlandet, som 17årig, den alder hvor unge påbegynder tertiær skoler internationalt.

Fag
Skolen har otte obligatoriske fag: Dansk og historie, matematik og science, engelsk og tysk, samfundsfag og teknologi.

Skema
Der er otte daglige lektioner, som kører i uge-grupper på fire:

  • UgeA: de otte fag har enkeltlektioner: Da, Hi, Ma, Sc, En, Ty, Sa, Te
  • UgeB: de otte fag har enkeltlektioner: En, Ty, Sa, Te, Da, Hi, Ma, Sc,
  • UgeC+D: de otte fag har dobbeltlektioner: Da, Hi, Ma, Sc, En, Ty, Sa, Te + projektdag

Lærerne
Der er fire lærere med hver to fag og eget lokale.

Lærebøger
I matematik og science især inddrages engelsksprogede lærebøger.

Karakterer
Månedlige karakterer på baggrund af fremmøde og faglig præstation
Der afholdes en årligt skriftlig eksamen i alle fag. Er alle fag bestået med mindst et C, dvs. karakteren 7, rykker man op til næste klassetrin. Hvis ikke, kan et klassetrin tages om, eller man overføres til en traditionel skole.

Årsskemaer

Materiale: Under udarbejdelse

Folder: Under udarbejdelse

Pige-til-ingeniør skoler findes også, men de to køn holdes adskilt på grund af forskellen i mental udvikling.