Monthly Archives: October 2010

Ghettoer forsvinder med blokopdelte skoler

Daglige lektier i alle fag løser stort set alle skolens problemer – både inden for ud uden for ghettoer.
Men daglige lektier i alle fag hører sammen med republikkens skoleform, den blokopdelte
oplysningsskole, hvor den enkelte elev selv sammensætter sit daglige halvårsskema, med jævnlige skriftlige prøver undervejs, som alle kan tages om. Måler er nemlig, at så mange som muligt oplyses så meget som muligt, så alle talenter kan blomstre.

Med en blokopdelt oplysningsskole forsvinder de unges pjæk, fravær, frafald, mobning, specialundervisning, kønssygdomme, druk, vold, kriminalitet, samt evige budgetunderskud mm.

Hvorfor i alverden lapper danske politikere så videre på enevældens linjeopdelte dannelsesskole? Som blev indført i Preussen for 200 år siden med tre formål: At holde eleverne uoplyste, så de ikke senere vil kræve demokrati som i Frankrig. At indpode nationalfølelse, så de ser sig som et tysk folk, som kan bekæmpe den franske republik. At udskille eliten, som så omdannes til en ny videns-adel gennem dannelse.

Kort sagt, den gamle uduelige adel skulle erstattes af en ny mandarinklasse, som kan bruge et dannelsessystem til at sikre sine børn adgang til embederne i en ny stærk centraladministration. Ved brug af mundtlige prøver, hvor mandarinbørns sprogoverskud giver succes, medens især tosprogede drenge ikke har skyggen af en chance.

Disse mandarinskoler fastholdes overalt i EU: Kun den bedste halvdel kommer på det linjeopdelte gymnasium, hvoraf kun den bedste halvdel kommer på det linjeopdelte universitet, hvoraf kun den bedste halvdel består, hvoraf kun den bedste halvdel får embede, medens resten må påtage sig ufaglært arbejde som sælgere. Med det resultat, at EU’s børnetal er på 1.5 barn pr. familie, hvilket vil udrydde EU’s befolkning over 200 år.

Hvor svært kan det være at tage en kort tur til Nordamerika for at opleve de mange fordele ved republikkens blokopdelte oplysningsskole? Lider Folkeskolens Rejsehold af søsyge? Også oppositionen synes uoplyst om den globale skolestandard uden for EU. Enevælden hersker åbenbart endnu, blot i parlamentarisk form, hvor alle kæmper om magten for magtens skyld.

Afskaf dog enevælden og indfør, om ikke republikken så dens skoleform. Nedsæt en OECD-ledet skolingskommission til at nytænke dansk skoling fra børnehaven til universiteterne, hvor forskerne skriver hinanden af i stedet for at interessere sig for den omgivende verden.

Hold op med at tale om dannelse og folkeskole. Der findes ikke noget folk, som skal dannes. Der findes børn, unge og voksne, som skal oplyses gennem børne- ungdoms- og voksen-skoling. Skoling giver talentet vækstmuligheder. Der er tonsvis af talent overalt i landet. Og med blokopdelte skoler forvandles ghettoer til boligområder fyldt med blomstrende talent.